Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Când va avea toată Europa 5G? Comisia Europeană a adoptat noi reguli pentru rețele

Orientările revizuite privind reţelele în bandă largă stabilesc normele în temeiul cărora Comisia evaluează măsurile de ajutor de stat notificate de statele membre pentru a sprijini dezvoltarea şi adoptarea reţelelor în bandă largă în UE. Noile norme contribuie la obiectivele strategice ale UE de asigurare a conectivităţii de ordinul gigabiţilor pentru toţi şi a acoperirii 5G peste tot până la sfârşitul deceniului, ceea ce reprezintă un aspect esenţial pentru realizarea tranziţiei digitale a Uniunii. Aceste noi orientări vor intra în vigoare în ziua următoare publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care este programată pentru ianuarie 2023.

Orientările revizuite privind reţelele în bandă largă vor oferi un cadru actualizat pentru a sprijini tranziţia digitală şi pentru a reflecta evoluţiile tehnologice, de reglementare şi ale pieţei. În plus, noile norme reflectă priorităţile de politică actuale ale UE, astfel cum sunt stabilite în Comunicarea privind societatea gigabiţilor, în Comunicarea privind conturarea viitorului digital al Europei, în Comunicarea privind Busola pentru dimensiunea digitală şi în programul de politică „Calea către deceniul digital”, care a fost adoptat recent de către Parlamentul European şi Consiliu.

Sursa: https://www.dcnews.ro/cand-va-avea-toata-europa-5g-comisia-europeana-a-adoptat-noi-reguli-pentru-retele_898468.html